Wersja obowiązująca z dnia

Zapytanie ofertowe dot. złożenia oferty cenowej na wykonanie przebudowy jezdni drogi gminnej z kostki brukowej betonowej dla zadania pod nazwą "Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na działce nr 30/35 obręb Śmiardowo ma odcinku ok. 68 m".

Załączniki