Wersja nieobowiązująca z dnia

Uwaga ! Zmiana dni w harmonogramie dyżurów urzędnika wyborczego.

Urzędnik wyborczy dla Gminy Sępopol - Iwona Banach - będzie udzielała wyjaśnień wyborcom dotyczących zasad powoływania obwodowych komisji wyborczych  oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków tych komisji w dniu  16 kwietnia 2019 r.   w godz od  13:30 do godz. 15.00, zamiast w dniu 18 kwietnia 2019 r.