Wersja nieobowiązująca z dnia

INFORMACJA URZĘDNIKA WYBORCZEGO

INFORMACJA

 

Na podstawie  art.14 ust. 1,3 i 4 Uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego, informuję o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do składu Obwodowych Komisji Wyborczych wg poniższego zestawienia w ilości:

 

OKW Nr 1 w Sępopolu - 3 osób,

OKW Nr 2 w Sępopolu - 1 osoby,

OKW Nr 4 w Dzietrzychowie - 1 osoby,

 

Zgłoszenia będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Sępopolu w terminie do dnia 29 kwietnia 2019r. do godz. 1300 .

W dniu 29 kwietnia 2019r. o godz. 1600   w Urzędzie Miejskim sala nr  7 przeprowadzone zostanie losowanie kandydatów do składu komisji.

 

Urzędnik Wyborczy w Gminie Sępopol

/-/Iwona Banach