Wersja nieobowiązująca z dnia

Budżet Miasta i Gminy na 2021 r.