Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Burmistrza Sępopola o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1575N Sępopol-Różyna- Śmiardowo w miejscowości Różyna gmina Sępopol w granicach działek nr 297, nr 305/2 nr 304/26 obręb Różyna Gmina Sępopol.

Załączniki

  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 307.12 KB, data dodania: