Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie rzeki Guber za pomocą stopnia wodnego zlokalizowanego w km 0+530, korzystanie z wody rzeki Guber do celów energetyki wodnej oraz pobór wody na przepławkę

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie rzeki Guber za pomocą stopnia wodnego zlokalizowanego w km 0+530, korzystanie z wody rzeki Guber do celów energetyki wodnej oraz pobór wody na przepławkę

Załączniki