Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Burmistrza Sępopola dot. wydania postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 86 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 10/3 i 3/8 w obrębie Langanki, Gmina Sępopol”.

Załączniki

  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 313.11 KB, data dodania: