Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Burmistrza Sępopola dot. wszczęcia postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej elektroenergetycznej SN 15kV, w zakresie budowy sieci kablowej SN 15 kV, wymiany jednego stanowiska słupowego linii napowietrznej SN 15kV oraz budowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z rozdzielnią nN oraz budowy sieci kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowym na terenie działki nr 38/2 obręb Długa, Gmina Sępopol oraz na działce nr 1 w obrębie Sępopol 2, miasta Sępopol.

Załączniki

  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 332.85 KB, data dodania: