Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Bumistrza Sępopola dot. zakończenia postępowania dowodowego inwestycji celu publicznego- budowa drogi gminnej w miejscowości Wiatrowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach nr 328, 102 i 7 obręb Wiatrowiec gmina Sępopol.

Załączniki

  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 249.72 KB, data dodania: