Wersja nieobowiązująca z dnia

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sępopol na lata 2021 - 2033.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sępopol na lata 2021 - 2033.