Wersja nieobowiązująca z dnia

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sępopol na lata 2022 - 2034.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sępopol na lata 2022 - 2034.