Wersja nieobowiązująca z dnia

Budżet Miasta i Gminy na 2022 r.

Budżetu Miasta i Gminy na 2022 r.