Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Burmistrza dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Różyna o mocy do 3,5 M wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Załączniki

  • Decyzja
    format: pdf, rozmiar: 4.25 MB, data dodania:
  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 330.91 KB, data dodania: