Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Burmistrza dot. podjęcia zawieszonego postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Śmiardowo III o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 11/1 i 256 obręb nr 33 Śmiardowo, Gmina Sępopol

Załączniki

  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 463.34 KB, data dodania: