Wersja nieobowiązująca z dnia

Obwiszczenie dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Śmiardowo III o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 11/1 i 256 obręb nr 33 Śmiardowo, Gmina Sępopol.

Załączniki

  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 298.02 KB, data dodania: