Wersja obowiązująca z dnia

Zawiadomienie - Obwieszczenie dot. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn. KINWĄGI III, na terenie działki nr ew. 16 obręb Kinwągi, o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”

Załączniki

  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 571.54 KB, data dodania: