Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn. KINWĄGI III, na terenie działki nr ew. 16 obręb Kinwągi, o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą z uwzględnieniem etapowania”.

Załączniki

  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 369.24 KB, data dodania:
  • Decyzja
    format: pdf, rozmiar: 6.12 MB, data dodania: