Wersja archiwalna z dnia

Ogłoszenia I przetargu i ustalenia formy przetargu oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości - działka nr 9/38 o pow. 0,2542 ha położona na terenie miasta Sępopol - obręb geodezyjny nr 1

Ogłoszenia I przetargu i ustalenia formy przetargu oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości - działka nr 9/38 o pow. 0,2542 ha położona na terenie miasta Sępopol - obręb geodezyjny nr 1