Wersja archiwalna z dnia

Ogłoszenia I przetargu i ustalenia formy przetargu oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości - działka nr 164/9 o pow. 0,0755 ha położona na terenie miasta Sępopol - obręb geodezyjny nr 2

Ogłoszenia I przetargu i ustalenia formy przetargu oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości - działka nr 164/9 o pow. 0,0755 ha położona na terenie miasta Sępopol - obręb geodezyjny nr 2