Wersja obowiązująca z dnia

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sępopol na lata 2023 - 2033

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sępopol na lata 2023 - 2033