Wersja archiwalna z dnia

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 1-3 instalacji fotowoltaicznych pn. Kinwągi IV, na terenie działki nr ew. 103/5 obręb Kinwągi, o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”.

Załączniki

  • Decyzja
    format: pdf, rozmiar: 5.33 MB, data dodania:
  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 364.58 KB, data dodania: