Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
4120-03-200722/07w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.Zarządzenia BurmistrzaZmieniony
4220-03-200721/07w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy i wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2006 r Zarządzenia BurmistrzaZmieniony
4328-03-2007V/34/07w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Sępopol do powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnegoUchwały Rady MiejskiejZmieniony
4430-03-200725/07w sprawie : zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rZarządzenia BurmistrzaZmieniony
4516-04-200730/07w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu za rok 2006. Zarządzenia BurmistrzaZmieniony
4616-04-200729/07w sprawie : zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rZarządzenia BurmistrzaZmieniony
4725-04-2007VI/38/07w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściekówUchwały Rady MiejskiejZmieniony
4825-04-2007VI/35/07w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za rok 2006.Uchwały Rady MiejskiejZmieniony
4925-04-2007VI/37/07w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rUchwały Rady MiejskiejZmieniony
5025-04-2007VI/36/07w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.Uchwały Rady MiejskiejZmieniony
5130-04-200733/07w sprawie : zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rZarządzenia BurmistrzaZmieniony
5228-05-2007VII/39/07w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rUchwały Rady MiejskiejZmieniony
5328-05-2007VII/40/07w sprawie: przyjęcia „Gminnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”. Uchwały Rady MiejskiejZmieniony
5420-06-200740/07w sprawie : sposobu sporządzania skonsolidowanego bilansu miasta i gminy Sępopol oraz wykazu jednostek organizacyjnych podlegających konsolidacji Zarządzenia BurmistrzaZmieniony
5527-06-2007VIII/41/07w sprawie Kadencyjnego Programu Rozwoju Miasta i GminyUchwały Rady MiejskiejZmieniony
5627-06-2007VIII/53/07w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkasoUchwały Rady MiejskiejZmieniony
5727-06-2007VIII/51/07w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowegoUchwały Rady MiejskiejUchylony
5827-06-2007VIII/48/07w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta i Gminy Sępopol Nr XXVI/249/02 z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców uruchamiających po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Sępopol.Uchwały Rady MiejskiejZmieniony
5927-06-2007VIII/54/07w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnejUchwały Rady MiejskiejZmieniony
6027-06-2007VIII/52/07w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta i gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.Uchwały Rady MiejskiejZmieniony
Wyświetlone 41-60 z 3,802 rekordów.