Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sępopol na lata 2022 - 2033

Załączniki

Treść aktu