Obwieszczenia

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu
logo bip gov
Obwieszczenia

Obwieszczenia

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
126-06-2018Obwieszczenie Burmistrza Sępopola o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej PCV Ø90 wraz z przyłączami PE Ø32 w Sępopolu, ul. Włókiennicza, ul. Spółdzielcza, ul. Ogrodowa, ul. Wojska Polskiego o długości ok. 468 m na działkach nr 5/4, 100, 35/2, 34/1, 9/32, 17, 9/25, 9/9, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 23, 22 obręb nr 1 w Sępopolu.ObwieszczeniaAktualny
217-09-2018Obwieszczenie dot. terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Wiewiórka" Korsze z/s w Dębniku w roku 2018/2019.ObwieszczeniaAktualny
324-10-2018Obwieszczenie dot. terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Daniel" w Bartoszycach w roku 2018/2019. ObwieszczeniaAktualny
424-10-2018Obwieszczenie dot. terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Szarak" w Bartoszycach w roku 2018/2019. ObwieszczeniaAktualny
525-07-2019Obwieszczenie Burmistrza Sępopola o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi na działkach nr 169/1 i nr 170 obręb nr 3 miasta Sępopol.ObwieszczeniaAktualny
625-07-2019Obwieszczenie Burmistrza Sępopola o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi na działce nr 131 obręb Dzietrzychowo gmina Sępopol.ObwieszczeniaAktualny
712-08-2019Obwieszczenie dot. zbiorowego polowania na kaczkiObwieszczeniaAktualny
818-09-2019Obwieszczenie Burmistrza Sępopola o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 109/3, 109/6, 109/4, 131, 109/13, 109/12, 91, 112, 97/1, 120/25 obręb Dzietrzychowo gmina Sępopol.ObwieszczeniaAktualny
923-10-2019Obwieszczenie Burmistrza Sępopola w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku posterunku policji w Sępopolu wraz z parkingiem na działce nr 190/33 obręb nr 3 w Sępopolu.ObwieszczeniaAktualny
1022-10-2019Obwieszczenie dot. informacji o terminach oraz miejscu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Dzik" w sezonie łowieckim 2019/2020.ObwieszczeniaAktualny
1104-12-2019Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku posterunku policji w Sępopolu wraz z parkingiem na działce nr 190/33 obręb nr 3 w Sępopolu.ObwieszczeniaAktualny
1227-02-2020Obwieszczenie dot. zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej na działce 76/1, obręb nr 34-Trosiny, gmina SępopolObwieszczeniaAktualny
1308-04-2020Obwieszczenie dot. książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Wojskowego Koła Łowieckiego "Daniel" ObwieszczeniaAktualny
1418-05-2020Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV na działce nr 22/21, 22/3, 22/4 i 106/4 obręb Wiatrowiec gmina Sępopolu.ObwieszczeniaAktualny
1517-07-2020Zawiadomienie - obwieszczenie w sprawie podjęcia zawieszonego post. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizaję przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1390N dr. woj. nr 512 ( Leginy) - LIski-Sępopol-Ostre Bardo-Szczurkowo na odcinku Turcz - Sępopol. ObwieszczeniaAktualny
1611-08-2020Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z uzbrojeniem na potrzeby przeciwpożarowe oraz przyłącze wodociągowe na potrzeby bytowo-gospodarcze na działkach nr 364/2, 350/3, 217/2 obręb Różyna gmina Sępopol. ObwieszczeniaAktualny
1702-10-2020Obwieszczenie dot. informacji o terminach i miejscach polowań Wojskowego Koła Łowieckiego "Dzik" w sezonie łowieckim 2020/2021.ObwieszczeniaAktualny
1813-01-2021Obwieszczenie Burmistrza Sępopola o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1575N Sępopol-Różyna- Śmiardowo w miejscowości Różyna gmina Sępopol w granicach działek nr 297, nr 305/2 nr 304/26 obręb Różyna Gmina Sępopol. ObwieszczeniaAktualny
1919-04-2021Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie rzeki Guber za pomocą stopnia wodnego zlokalizowanego w km 0+530, korzystanie z wody rzeki Guber do celów energetyki wodnej oraz pobór wody na przepławkęObwieszczeniaAktualny
2025-05-2017Ogłoszenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w postaci latarni na działkach nr 109/19 i 109/28 obręb Dzietrzychowo Gmina Sępopol. ObwieszczeniaAktualny
Wyświetlone 1-20 z 88 rekordów.