Obwieszczenia

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu
logo bip gov
Obwieszczenia

Obwieszczenia

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
117-07-2020Zawiadomienie - obwieszczenie w sprawie podjęcia zawieszonego post. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizaję przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1390N dr. woj. nr 512 ( Leginy) - LIski-Sępopol-Ostre Bardo-Szczurkowo na odcinku Turcz - Sępopol. ObwieszczeniaAktualny
214-09-2022Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn. KINWĄGI III, na terenie działki nr ew. 16 obręb Kinwągi, o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”.ObwieszczeniaAktualny
328-02-2022Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr ew. 183/3 w obrębie Różyna, gmina Sępopol.ObwieszczeniaAktualny
430-09-2022ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa 1-3 instalacji fotowoltaicznych pn. KINWĄGI IV, na terenie działki nr ew. 103/5 obręb Kinwągi, o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”.ObwieszczeniaAktualny
524-06-2022Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej PV Śmiardowo III o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 4 obręb nr 33 Śmiardowo, gmina Sępopol.ObwieszczeniaAktualny
623-06-2022Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Śmiardowo III o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 11/1 i 256 obręb nr 33 Śmiardowo, gmina Sępopol.ObwieszczeniaAktualny
703-10-2022Zawiadomienie - Obwieszczenie dot. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn. KINWĄGI III, na terenie działki nr ew. 16 obręb Kinwągi, o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”ObwieszczeniaAktualny
823-07-2021Zawiadomienie – obwieszczenie Burmistrza Sępopola o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Energix Polska Sp. z o.o. PV 1 Sp.j. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 100 MW, położonej na działkach nr 288/3 i 12/2 w obrębie Stopki, gmina Sępopol, powiat bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie”.ObwieszczeniaAktualny
922-10-2021Zawiadomienie – obwieszczenie Burmistrza Sępopola o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniującychObwieszczeniaAktualny
1013-10-2021Zawiadomienie – obwieszczenie Burmistrza Sępopola o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujacychObwieszczeniaAktualny
1128-04-2021Zawiadomienie dot. podjęcia zawieszonego postępowania GI. III.6220.5.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 86 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 10/3 i 3/8 w obrębie Langanki, Gmina Sępopol”.ObwieszczeniaAktualny
1208-07-2021Zawiadomenie - obwieszczenie Burmistrza Sępopola o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 29/1, 29/3, 30 w obrębie Turcz, gmina Sępopol”.ObwieszczeniaAktualny
1317-01-2023Postanowienie dot. sprostowania omyłki pisarskiej w treści decyzji Burmistrza Sępopola nr 17/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. znak: GI.III.6220.12.2021, w której określono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 86/3 w obrębie Wiatrowiec, gmina Sępopol”ObwieszczeniaAktualny
1417-01-2023Postanowienie dot. sprostowania omyłki pisarskiej w treści decyzji Burmistrza Sępopola nr 16/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. znak: GI.III.6220.11.2021, w której określono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 259/1 w obrębie Lwowiec, gmina Sępopol”ObwieszczeniaAktualny
1508-09-2022Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "DANIEL"ObwieszczeniaAktualny
1625-05-2017Ogłoszenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w postaci latarni na działkach nr 109/19 i 109/28 obręb Dzietrzychowo Gmina Sępopol. ObwieszczeniaAktualny
1723-08-2022Obwieszczenie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Langanki wraz z magazynami energii i infrastrukturą torzyszącą” o mocy do 90MW, na działkach nr 10/3, 14/6 obręb Boryty, nr 12/3 obręb Langanki, nr 82, 83, 84, 85, 86, 87/20, 87/21, 87/19, 187/20, 87/22, 87/23 obręb Smolanka” ObwieszczeniaAktualny
1827-07-2022Obwieszczenie – sprostowanie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Langanki wraz z magazynami energii i infrastrukturą towarzysząca” o mocy do 90 MW, na działkach nr 10/3, 14 /6 obręb Boryty, 12/3 obręb Langanki, nr 82, 83, 84, 85, 86, 87/20, 87/19, 87/21, 187/20, 87/22, 87/23 obręb SmolankaObwieszczeniaAktualny
1927-07-2022Obwieszczenie – sprostowanie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Langanki wraz z magazynami energii i infrastrukturą towarzysząca” o mocy do 90 MW, na działkach nr 10/3, 14 /6 obręb Boryty, 12/3 obręb Langanki, nr 82, 83, 84, 85, 86, 87/20, 87/19, 87/21, 187/20, 87/22, 87/23 obręb SmolankaObwieszczeniaAktualny
2030-06-2022Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Olsztynie o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 60, 61, 69, 70, 71 w obrębie Wiatrowiec, gmina Sępopol”.ObwieszczeniaAktualny
Wyświetlone 1-20 z 88 rekordów.