Obwieszczenia

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu
logo bip gov
Obwieszczenia

Obwieszczenia

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
2128-04-2021Obwieszczenie dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 86 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 10/3 i 3/8 w obrębie Langanki, Gmina Sępopol”.ObwieszczeniaAktualny
2208-07-2021Zawiadomenie - obwieszczenie Burmistrza Sępopola o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 29/1, 29/3, 30 w obrębie Turcz, gmina Sępopol”.ObwieszczeniaAktualny
2328-04-2021Zawiadomienie dot. podjęcia zawieszonego postępowania GI. III.6220.5.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 86 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 10/3 i 3/8 w obrębie Langanki, Gmina Sępopol”.ObwieszczeniaAktualny
2413-07-2021Obwieszczenie Burmistrza Sępopola z dnia 9 lipca 2021 r. dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 29/1, 29/3, 30 w obrębie Turcz , Gmina Sępopol".ObwieszczeniaAktualny
2519-07-2021Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na piętrzenie rzeki GuberObwieszczeniaAktualny
2623-07-2021Zawiadomienie – obwieszczenie Burmistrza Sępopola o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Energix Polska Sp. z o.o. PV 1 Sp.j. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 100 MW, położonej na działkach nr 288/3 i 12/2 w obrębie Stopki, gmina Sępopol, powiat bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie”.ObwieszczeniaAktualny
2723-07-2021Obwieszczenie Burmistrza Sępopola z dnia 23 lipca 2021 r. dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 100 MW, położonej na działkach nr 288/3 i 12/2 w obrębie Stopki, gmina Sępopol, powiat bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie”.ObwieszczeniaAktualny
2807-10-2021Obwieszczenie Burmistrz Sępopola dot. wyłożenia projektu dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sępopol na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2030”ObwieszczeniaAktualny
2913-10-2021Zawiadomienie – obwieszczenie Burmistrza Sępopola o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujacychObwieszczeniaAktualny
3022-10-2021Zawiadomienie – obwieszczenie Burmistrza Sępopola o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniującychObwieszczeniaAktualny
3126-10-2021Obwieszczenie Burmistrza Sępopola dot. wszczęcia postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej elektroenergetycznej SN 15kV, w zakresie budowy sieci kablowej SN 15 kV, wymiany jednego stanowiska słupowego linii napowietrznej SN 15kV oraz budowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z rozdzielnią nN oraz budowy sieci kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowym na terenie działki nr 38/2 obręb Długa, Gmina Sępopol oraz na działce nr 1 w obrębie Sępopol 2, miasta Sępopol. ObwieszczeniaAktualny
3229-10-2021Obwieszczenie Burmistrza Sępopola z dnia 26 października 2021 r. dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 259/1 w obrębie Lwowiec, gmina Sępopol”.ObwieszczeniaAktualny
3319-11-2021Obwieszczenie Burmistrza z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 259/1 w obrębie Lwowiec, Gmina Sępopol”.ObwieszczeniaAktualny
3425-11-2021Obwieszczenie Burmistrza Sępopola z dnia 23 listopada 2021 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi DP 1575N Sępopol – Różyna – Śmiardowo w msc. Różyna, gmina Sępopol”.ObwieszczeniaAktualny
3526-11-2021Obwieszczenie Burmistrza Sępopola z dnia 25 listopada 2021 r. dot. podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 86 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 10/3 i 3/8 w obrębie Langanki, Gmina Sępopol”. ObwieszczeniaAktualny
3630-12-2021Obwieszczenie Burmistrza Sępopola z dnia 29 grudnia 2021 r. dot. wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi w miejscowości Wiatrowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej na działce nr 328 w obrębie Wiatrowiec, gmina miasta Sępopol. ObwieszczeniaAktualny
3707-02-2022Obwieszczenie Bumistrza Sępopola dot. zakończenia postępowania dowodowego inwestycji celu publicznego- budowa drogi gminnej w miejscowości Wiatrowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach nr 328, 102 i 7 obręb Wiatrowiec gmina Sępopol. ObwieszczeniaAktualny
3818-02-2022Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczeniaAktualny
3922-02-2022Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczeniaAktualny
4025-05-2017Ogłoszenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w postaci latarni na działkach nr 109/19 i 109/28 obręb Dzietrzychowo Gmina Sępopol. ObwieszczeniaAktualny
Wyświetlone 21-40 z 88 rekordów.