Obwieszczenia

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu
logo bip gov
Obwieszczenia

Obwieszczenia

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
8130-09-2022ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa 1-3 instalacji fotowoltaicznych pn. KINWĄGI IV, na terenie działki nr ew. 103/5 obręb Kinwągi, o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”.ObwieszczeniaAktualny
8204-10-2022Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa DP 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Glitajny na odcinku Boryty – Sępopol o długości 3,630 km realizowanego na obszarze Gminy Sępopol na działkach nr Obręb 1- Boryty dz. nr 38, obręb 30- Smolanka dz. nr 132, obręb 2 – Długa dz. nr 247, 261”.ObwieszczeniaAktualny
8314-10-2022Obwieszczenie dot. planu polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego „DANIEL” w sezonie łowieckim 2022/2023.ObwieszczeniaAktualny
8425-10-2022Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn. KINWĄGI III, na terenie działki nr ew. 16 obręb Kinwągi, o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą z uwzględnieniem etapowania”.ObwieszczeniaAktualny
8512-12-2022Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 259/1 w obrębie Lwowiec, gmina Sępopol”.ObwieszczeniaAktualny
8613-12-2022Obwieszczenie dot. umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 46 w obrębie Rusajny, gmina Sępopol”.ObwieszczeniaAktualny
8717-01-2023Postanowienie dot. sprostowania omyłki pisarskiej w treści decyzji Burmistrza Sępopola nr 17/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. znak: GI.III.6220.12.2021, w której określono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 86/3 w obrębie Wiatrowiec, gmina Sępopol”ObwieszczeniaAktualny
8817-01-2023Postanowienie dot. sprostowania omyłki pisarskiej w treści decyzji Burmistrza Sępopola nr 16/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. znak: GI.III.6220.11.2021, w której określono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 259/1 w obrębie Lwowiec, gmina Sępopol”ObwieszczeniaAktualny
Wyświetlone 81-88 z 88 rekordów.