Obwieszczenia

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu
logo bip gov
Obwieszczenia

Obwieszczenia

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
122-02-2022Dyrektor Zarządu Zlewni podaje do publicznej wiadomości informację ObwieszczeniaAktualny
207-02-2022Obwieszczenie Bumistrza Sępopola dot. zakończenia postępowania dowodowego inwestycji celu publicznego- budowa drogi gminnej w miejscowości Wiatrowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach nr 328, 102 i 7 obręb Wiatrowiec gmina Sępopol. ObwieszczeniaAktualny
315-07-2022Obwieszczenie Burmistrza dot. podjęcia zawieszonego postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Śmiardowo III o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 11/1 i 256 obręb nr 33 Śmiardowo, Gmina Sępopol ObwieszczeniaAktualny
420-04-2022Obwieszczenie Burmistrza dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Różyna o mocy do 3,5 M wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.ObwieszczeniaAktualny
505-08-2022Obwieszczenie Burmistrza dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Umocnienie skarpy rzeki Łyny w pasie granicznym w km 73+700, gm. Sępopol, woj. warmińsko-mazurskie”ObwieszczeniaAktualny
612-09-2022Obwieszczenie Burmistrza dot. zakończenia postępownaia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przesięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Śmiardowo I o mocy do 5,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 279, 280, 281, 81 obręb nr 33 Śmiardowo, gmina Sępopol.ObwieszczeniaAktualny
715-07-2022Obwieszczenie Burmistrza o podjęciu zawieszonego postępowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Śmiardowo II o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 4obręb nr 33 Śmiardowo, Gmina Sępopol ObwieszczeniaAktualny
826-10-2021Obwieszczenie Burmistrza Sępopola dot. wszczęcia postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej elektroenergetycznej SN 15kV, w zakresie budowy sieci kablowej SN 15 kV, wymiany jednego stanowiska słupowego linii napowietrznej SN 15kV oraz budowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z rozdzielnią nN oraz budowy sieci kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowym na terenie działki nr 38/2 obręb Długa, Gmina Sępopol oraz na działce nr 1 w obrębie Sępopol 2, miasta Sępopol. ObwieszczeniaAktualny
928-04-2021Obwieszczenie Burmistrza Sępopola dot. wydania postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 86 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 10/3 i 3/8 w obrębie Langanki, Gmina Sępopol”.ObwieszczeniaAktualny
1025-07-2019Obwieszczenie Burmistrza Sępopola o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi na działce nr 131 obręb Dzietrzychowo gmina Sępopol.ObwieszczeniaAktualny
1125-07-2019Obwieszczenie Burmistrza Sępopola o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi na działkach nr 169/1 i nr 170 obręb nr 3 miasta Sępopol.ObwieszczeniaAktualny
1213-01-2021Obwieszczenie Burmistrza Sępopola o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1575N Sępopol-Różyna- Śmiardowo w miejscowości Różyna gmina Sępopol w granicach działek nr 297, nr 305/2 nr 304/26 obręb Różyna Gmina Sępopol. ObwieszczeniaAktualny
1326-06-2018Obwieszczenie Burmistrza Sępopola o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej PCV Ø90 wraz z przyłączami PE Ø32 w Sępopolu, ul. Włókiennicza, ul. Spółdzielcza, ul. Ogrodowa, ul. Wojska Polskiego o długości ok. 468 m na działkach nr 5/4, 100, 35/2, 34/1, 9/32, 17, 9/25, 9/9, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 23, 22 obręb nr 1 w Sępopolu.ObwieszczeniaAktualny
1418-09-2019Obwieszczenie Burmistrza Sępopola o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 109/3, 109/6, 109/4, 131, 109/13, 109/12, 91, 112, 97/1, 120/25 obręb Dzietrzychowo gmina Sępopol.ObwieszczeniaAktualny
1523-10-2019Obwieszczenie Burmistrza Sępopola w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku posterunku policji w Sępopolu wraz z parkingiem na działce nr 190/33 obręb nr 3 w Sępopolu.ObwieszczeniaAktualny
1617-03-2022Obwieszczenie Burmistrza Sępopola z dnia 16marca 2022 r. dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowychObwieszczeniaAktualny
1723-07-2021Obwieszczenie Burmistrza Sępopola z dnia 23 lipca 2021 r. dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 100 MW, położonej na działkach nr 288/3 i 12/2 w obrębie Stopki, gmina Sępopol, powiat bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie”.ObwieszczeniaAktualny
1825-11-2021Obwieszczenie Burmistrza Sępopola z dnia 23 listopada 2021 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi DP 1575N Sępopol – Różyna – Śmiardowo w msc. Różyna, gmina Sępopol”.ObwieszczeniaAktualny
1926-11-2021Obwieszczenie Burmistrza Sępopola z dnia 25 listopada 2021 r. dot. podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 86 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 10/3 i 3/8 w obrębie Langanki, Gmina Sępopol”. ObwieszczeniaAktualny
2029-10-2021Obwieszczenie Burmistrza Sępopola z dnia 26 października 2021 r. dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 259/1 w obrębie Lwowiec, gmina Sępopol”.ObwieszczeniaAktualny
Wyświetlone 1-20 z 88 rekordów.