Obwieszczenia

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu
logo bip gov
Obwieszczenia

Obwieszczenia

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
2130-12-2021Obwieszczenie Burmistrza Sępopola z dnia 29 grudnia 2021 r. dot. wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi w miejscowości Wiatrowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej na działce nr 328 w obrębie Wiatrowiec, gmina miasta Sępopol. ObwieszczeniaAktualny
2213-07-2021Obwieszczenie Burmistrza Sępopola z dnia 9 lipca 2021 r. dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 29/1, 29/3, 30 w obrębie Turcz , Gmina Sępopol".ObwieszczeniaAktualny
2329-06-2022Obwieszczenie Burmistrza w sprawie zebrania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 60, 61, 69, 70, 71 w obrębie Wiatrowiec, gmina Sępopol”.ObwieszczeniaAktualny
2419-11-2021Obwieszczenie Burmistrza z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 259/1 w obrębie Lwowiec, Gmina Sępopol”.ObwieszczeniaAktualny
2507-10-2021Obwieszczenie Burmistrz Sępopola dot. wyłożenia projektu dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sępopol na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2030”ObwieszczeniaAktualny
2602-10-2020Obwieszczenie dot. informacji o terminach i miejscach polowań Wojskowego Koła Łowieckiego "Dzik" w sezonie łowieckim 2020/2021.ObwieszczeniaAktualny
2722-10-2019Obwieszczenie dot. informacji o terminach oraz miejscu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Dzik" w sezonie łowieckim 2019/2020.ObwieszczeniaAktualny
2823-08-2022Obwieszczenie dot. konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Langanki wraz z magazynami energii i infrastrukturą towarzyszącą” o mocy do 90MW, na działkach nr 10/3, 14/6 obręb Boryty, nr 12/3 obręb Langanki, nr 82, 83, 84, 85, 86, 87/20, 87/21, 87/19, 187/20, 87/22, 87/23 obręb Smolanka.ObwieszczeniaAktualny
2908-04-2020Obwieszczenie dot. książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Wojskowego Koła Łowieckiego "Daniel" ObwieszczeniaAktualny
3014-10-2022Obwieszczenie dot. planu polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego „DANIEL” w sezonie łowieckim 2022/2023.ObwieszczeniaAktualny
3121-07-2022Obwieszczenie dot. podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Kinwągi o mocy do 5,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr ew. 103/4 i 103/8 obręb nr 10 Kinwągi, gmina Sępopol.ObwieszczeniaAktualny
3219-07-2022Obwieszczenie dot. postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Śmiardowo III o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 11/1 i 256 obręb nr 33 Śmiardowo, Gmina Sępopol.ObwieszczeniaAktualny
3319-07-2022Obwieszczenie dot. postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Śmiardowo II o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 4obręb nr 33 Śmiardowo, Gmina Sępopol.ObwieszczeniaAktualny
3424-10-2018Obwieszczenie dot. terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Daniel" w Bartoszycach w roku 2018/2019. ObwieszczeniaAktualny
3524-10-2018Obwieszczenie dot. terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Szarak" w Bartoszycach w roku 2018/2019. ObwieszczeniaAktualny
3617-09-2018Obwieszczenie dot. terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Wiewiórka" Korsze z/s w Dębniku w roku 2018/2019.ObwieszczeniaAktualny
3713-12-2022Obwieszczenie dot. umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 46 w obrębie Rusajny, gmina Sępopol”.ObwieszczeniaAktualny
3827-07-2022Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Śmiardowo I o mocy do 5,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 279, 280, 281 i 81 obręb nr 33 Śmiardowo, Gmina Sępopol"ObwieszczeniaAktualny
3903-08-2022Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 100 MW, położonej na części działki nr 288/3 w obrębie Stopki, gmina Sępopol, powiat bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie”ObwieszczeniaAktualny
4026-01-2023Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,Przebudowie wraz z rozbudową budynku socjalnego centrum sportowego na terenie gminy Sępopol na działkach nr 62/1, 62/2, 63, 64 obręb nr 2 miasta Sępopol.”ObwieszczeniaAktualny
Wyświetlone 21-40 z 88 rekordów.