Obwieszczenia

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu
logo bip gov
Obwieszczenia

Obwieszczenia

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
6118-02-2022Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczeniaAktualny
6219-07-2022Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę stacji uzdatniania wody w msc. Langanki, Gmina Sępopol na działce o nr ewid. 3/3 i nr 12 w obrębie Langanki.ObwieszczeniaAktualny
6311-08-2020Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z uzbrojeniem na potrzeby przeciwpożarowe oraz przyłącze wodociągowe na potrzeby bytowo-gospodarcze na działkach nr 364/2, 350/3, 217/2 obręb Różyna gmina Sępopol. ObwieszczeniaAktualny
6401-07-2022Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniującychdot. postępowania administracyjnego na wniosek Copernic PPA Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Kinwągi o mocy do 5,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr ew. 103/4 i 103/8 obręb nr 10 Kinwągi, gmina Sępopol.ObwieszczeniaAktualny
6504-10-2022Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa DP 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Glitajny na odcinku Boryty – Sępopol o długości 3,630 km realizowanego na obszarze Gminy Sępopol na działkach nr Obręb 1- Boryty dz. nr 38, obręb 30- Smolanka dz. nr 132, obręb 2 – Długa dz. nr 247, 261”.ObwieszczeniaAktualny
6615-07-2022Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Langanki wraz z magazynami energii i infrastrukturą towarzyszącą” o mocy do 90MW, na działkach nr 10/3, 14/6 obręb Boryty, nr 12/3 obręb Langanki, nr 82, 83, 84, 85, 86,87/20, 87/19, 187/20, 87/22, 87/23 obręb Smolanka.ObwieszczeniaAktualny
6714-09-2022Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Włókienniczej w Sępopolu na działkach nr 9/37, 9/33, 17, 9/25, 9/39 w obrębie nr 1 miasta Sępopol. ObwieszczeniaAktualny
6822-02-2022Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczeniaAktualny
6930-06-2022Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Olsztynie o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 60, 61, 69, 70, 71 w obrębie Wiatrowiec, gmina Sępopol”.ObwieszczeniaAktualny
7027-07-2022Obwieszczenie – sprostowanie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Langanki wraz z magazynami energii i infrastrukturą towarzysząca” o mocy do 90 MW, na działkach nr 10/3, 14 /6 obręb Boryty, 12/3 obręb Langanki, nr 82, 83, 84, 85, 86, 87/20, 87/19, 87/21, 187/20, 87/22, 87/23 obręb SmolankaObwieszczeniaAktualny
7127-07-2022Obwieszczenie – sprostowanie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Langanki wraz z magazynami energii i infrastrukturą towarzysząca” o mocy do 90 MW, na działkach nr 10/3, 14 /6 obręb Boryty, 12/3 obręb Langanki, nr 82, 83, 84, 85, 86, 87/20, 87/19, 87/21, 187/20, 87/22, 87/23 obręb SmolankaObwieszczeniaAktualny
7223-08-2022Obwieszczenie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Langanki wraz z magazynami energii i infrastrukturą torzyszącą” o mocy do 90MW, na działkach nr 10/3, 14/6 obręb Boryty, nr 12/3 obręb Langanki, nr 82, 83, 84, 85, 86, 87/20, 87/21, 87/19, 187/20, 87/22, 87/23 obręb Smolanka” ObwieszczeniaAktualny
7325-05-2017Ogłoszenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w postaci latarni na działkach nr 109/19 i 109/28 obręb Dzietrzychowo Gmina Sępopol. ObwieszczeniaAktualny
7408-09-2022Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "DANIEL"ObwieszczeniaAktualny
7517-01-2023Postanowienie dot. sprostowania omyłki pisarskiej w treści decyzji Burmistrza Sępopola nr 16/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. znak: GI.III.6220.11.2021, w której określono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 259/1 w obrębie Lwowiec, gmina Sępopol”ObwieszczeniaAktualny
7617-01-2023Postanowienie dot. sprostowania omyłki pisarskiej w treści decyzji Burmistrza Sępopola nr 17/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. znak: GI.III.6220.12.2021, w której określono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 86/3 w obrębie Wiatrowiec, gmina Sępopol”ObwieszczeniaAktualny
7708-07-2021Zawiadomenie - obwieszczenie Burmistrza Sępopola o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 29/1, 29/3, 30 w obrębie Turcz, gmina Sępopol”.ObwieszczeniaAktualny
7828-04-2021Zawiadomienie dot. podjęcia zawieszonego postępowania GI. III.6220.5.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 86 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 10/3 i 3/8 w obrębie Langanki, Gmina Sępopol”.ObwieszczeniaAktualny
7913-10-2021Zawiadomienie – obwieszczenie Burmistrza Sępopola o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujacychObwieszczeniaAktualny
8022-10-2021Zawiadomienie – obwieszczenie Burmistrza Sępopola o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniującychObwieszczeniaAktualny
Wyświetlone 61-80 z 88 rekordów.