Ogłoszenia o zamówieniach

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu
logo bip gov
Ogłoszenia o zamówieniach

Ogłoszenia o zamówieniach

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
114-12-2016Zapytanie ofertowe Nr PL04-IV/04/16 - Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego Ogłoszenia o zamówieniachAktualny
231-03-2017Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup pomocy dydaktycznych do projektu "Aktywny w Gimnazjum - przediębiorczy w życiu"Ogłoszenia o zamówieniachAktualny
314-02-2017Zapytanie ofertowe na zakup tabletów do projektu "Aktywny w Gimnazjum - przedsiębiorczy w życiu".Ogłoszenia o zamówieniachAktualny
406-03-2017Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup tabletów do projektu "Aktywny w Gimnazjum - przedsiębiorczy w życiu".Ogłoszenia o zamówieniachAktualny
516-03-2017Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Aktywny w Gimnazjum - przedsiębiorczy w życiu".Ogłoszenia o zamówieniachAktualny
624-03-2017Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup zestawów interaktywnych do projektu "Aktywny w Gimnazjum - przediębiorczy w życiu"Ogłoszenia o zamówieniachAktualny
724-03-2017Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego przy " Zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy dróg gminnych Domarady - DP 1565 N i Gulkajmy DW 512".Ogłoszenia o zamówieniachAktualny
819-05-2017Ogłoszenie o zamówieniu dot. złożenia oferty cenowej na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Budowlanego przy realizacji zadania "Budowa sieci wodociągowej Gaj - Gierkiny".Ogłoszenia o zamówieniachAktualny
913-07-2017Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowego okresowego rocznego przeglądu obiektów budowlanych administrowanych przez Gminę Sępopol. Ogłoszenia o zamówieniachAktualny
1027-07-2017Zapytanie ofertowe na złożenie oferty cenowej na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na zadanie pod nazwą "Sporządzenie projektu instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z remontem modernizacyjnym".Ogłoszenia o zamówieniachAktualny
1126-09-2017Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć projektowych i wyposażenia w ramach Projektu "Aktywny w Gimnazjum - przedsiębiorczy w życiuOgłoszenia o zamówieniachAktualny
1210-10-2017Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć projektowych i wyposażenia w ramach projektu "Aktywny w Gimnajum - przedsiębiorczy w życiuOgłoszenia o zamówieniachAktualny
1330-04-2018Zapytanie ofertowe w związku z planowanym wykonaniem przebudowy ul. Nowej w mieście Sępopol (działka 85/1 w obrębie 2 miasta Sępopol)Ogłoszenia o zamówieniachAktualny
1430-05-2018Rozeznanie rynku w ramach zadania "E-gmina - rozwój i dostawa dostępności i elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępopol"Ogłoszenia o zamówieniachAktualny
1525-07-2018Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowego okresowego rocznego przeglądu obiektów budowlanych administrowanych przez Gminę SępopolOgłoszenia o zamówieniachAktualny
1612-10-2018Zapytanie ofertowe dot. złożenia oferty cenowej na wykonanie przebudowy jezdni drogi gminnej z kostki brukowej betonowej dla zadania pod nazwą "Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na działce nr 30/35 obręb Śmiardowo ma odcinku ok. 68 m".Ogłoszenia o zamówieniachAktualny
1716-01-2019Zapytanie ofertowe dot. złożenia oferty cenowej na wykonanie przebudowy jezdni drogi gminnej z kostki brukowej betonowej dla zadania pod nazwą "Remont modernizacyjny drogi gminnej na działce 102/2 i 21/6 w Wiatrowcu".Ogłoszenia o zamówieniachAktualny
1805-02-2019Zapytanie ofertowe na wykonanie map do celów projektowych zadania pn. "Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Sępopol"Ogłoszenia o zamówieniachAktualny
1905-02-2019Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Sępopol"Ogłoszenia o zamówieniachAktualny
2012-12-2016Zapytanie ofertowe dot. podwieszenia oświetlenia drogowego na istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV w miejscowości RomankowoOgłoszenia o zamówieniachAktualny
Wyświetlone 1-20 z 43 rekordów.