Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu
logo bip gov
Aktualności

Aktualności

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
131-03-2017Obwieszczenie Burmistrza Sępopola o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w postaci latarni na działkach nr 109/19 i 109/28 obręb geodezyjny Dzietrzychowo.AktualnościAktualny
231-08-2017Komunikat Burmistrza Sępopola o włączeniu syren alarmowychAktualnościAktualny
309-05-2017Informacja o przeznaczeniu wody z wodociągu Smodajny, Gierkiny, MasunyAktualnościAktualny
429-03-2017Ogłoszenie I przetargu, ustalenia formy przetargu oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości.AktualnościAktualny
510-05-2017Protokół z przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej - działka nr 225 obręb Nr 2 w Sępopolu.AktualnościAktualny
631-03-2017STOP paleniom traw !!!!AktualnościAktualny
730-05-2017Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 r. udzielono pomocy de minimis w rolnictwie.AktualnościAktualny
810-02-2017w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowymAktualnościAktualny
913-02-2017Uchwała Nr XXXVI/189/17 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Sępopol do nowego ustroju szkolnego.AktualnościAktualny
1013-02-2017Ogłoszenie konkursu na realizację zadań własnych Gminy Sępopol w 2017 r. w zakresie wspierania działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępopol.AktualnościAktualny
1105-01-2017Harmonogram wywozu śmieciAktualnościAktualny
1222-03-2017Informacja o wynikach konkursu na realizację zadań własnych Gminy Sępopol w 2017 r. w zakresie wspierania działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępopol.AktualnościAktualny
1322-03-2017Informacja o wynikach konkursu na realizację zadań własnych Gminy Sępopol w 2017 r. AktualnościAktualny
1404-04-2017Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowejAktualnościAktualny
1521-03-2017Określenie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym kryteriów i terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sępopol.AktualnościAktualny
1624-04-2017Informacja o ogłoszeniu konkursu na na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ponikach i Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu.AktualnościAktualny
1728-04-2017Informacja dla rolników dot. szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.AktualnościAktualny
1812-05-2017Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie informujące o wydaniu decyzji z dnia 9 maja 2017 r.(znak: SKO.60.44.2017) utrzymującej w mocy w całości decyzję Burmistrza Sępopola z dnia 19 stycznia 2017 r. określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie parterowego budynku inwentarskiego o obsadzie 5 tys. sztuk indyków - 120 DJP wraz z infrastrukturą na działce nr 421, obręb 27 Różyna Gmina Sępopol.AktualnościAktualny
1919-05-2017Ogłoszenie o zamówieniu dot. złożenia oferty cenowej na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Budowlanego przy realizacji zadania "Budowa sieci wodociągowej Gaj - Gierkiny".AktualnościAktualny
2024-01-2017Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetarguAktualnościAktualny
Wyświetlone 1-20 z 237 rekordów.