Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu
logo bip gov
Aktualności

Aktualności

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
8113-12-2018Transmisja z obrad II Sesji Rady Miejskiej w SępopoluAktualnościAktualny
8224-12-2018Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację świadczenia usług opiekuńczych – 2019-2021 r.AktualnościAktualny
8328-12-2018Transmisja z obrad III Sesji Rady Miejskiej w SępopoluAktualnościAktualny
8402-01-2019Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sępopol przeznaczonych do najmu.AktualnościAktualny
8511-01-2019Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.AktualnościAktualny
8631-01-2019Transmisja z obrad IV Sesji Rady Miejskiej w SępopoluAktualnościAktualny
8716-01-2019Zapytanie ofertowe dot. złożenia oferty cenowej na wykonanie przebudowy jezdni drogi gminnej z kostki brukowej betonowej dla zadania pod nazwą "Remont modernizacyjny drogi gminnej na działce 102/2 i 21/6 w Wiatrowcu"AktualnościAktualny
8805-02-2019Zapytanie ofertowe na wykonanie map do celów projektowych zadania pn. "Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Sępopol"AktualnościAktualny
8925-01-2019Informacja o rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sępopol na rok szkolny 2019/2020.AktualnościAktualny
9005-02-2019Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Sępopol"AktualnościAktualny
9117-03-2019V Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w SępopoluAktualnościAktualny
9218-03-2019Zmiana godziny Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Judyty dot. wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej.AktualnościAktualny
9320-03-2019Informacja o posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miejskiej w Sępopolu.AktualnościAktualny
9428-03-2019VI sesja Rady Miejskiej w Sępopolu 28-03-2019AktualnościAktualny
9528-05-2019Zwolnienia z tytułu nabycia gruntów - pomoc de minimis w rolnictwieAktualnościAktualny
9628-05-2019Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 r. udzielono pomocy publicznej w rolnictwie. AktualnościAktualny
9702-07-2019X Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Sępopolu 02-07-2019AktualnościAktualny
9828-05-2019Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę raty w kwocie przewyższającej 500 zł. AktualnościAktualny
9930-05-2019Transmisja z obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w SępopoluAktualnościAktualny
10024-01-2017Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetarguAktualnościAktualny
Wyświetlone 81-100 z 237 rekordów.