Wersja obowiązująca z dnia

Wysokość dziennych stawek i pobór opłaty targowej

Załączniki

  • Treść uchwały
    format: pdf, rozmiar: 267.61 KB, data dodania:
  • Uzasadnienie
    format: pdf, rozmiar: 171.42 KB, data dodania: