Decyzje środowiskowe

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu
logo bip gov
Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
115-04-2022OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SĘPOPOLA Z 11 KWIETNIA 2022 R.Decyzje środowiskoweAktualny
210-09-2021OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SĘPOPOLA Z 10 WRZEŚNIA 2021 R.Decyzje środowiskoweAktualny
308-04-2021OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SĘPOPOLA Z DNIA 7 KWIETNIA 2021 R.Decyzje środowiskoweAktualny
407-04-2021Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniującychDecyzje środowiskoweAktualny
511-03-2021Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sępopol w sprawie dot. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na realizacji przedsięwzięcia bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia  polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 121013N na działce 30-11/6, Gmina Sępopol”.Decyzje środowiskoweAktualny
626-02-2020Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sępopol w sprawie dot. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej na działce nr 76/1 obręb nr 34 Trosiny w Gminie Sępopol.Decyzje środowiskoweAktualny
724-09-2019Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydaniu decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 121050N na działce nr 5-37/1 na terenie Gminy Sępopol.Decyzje środowiskoweAktualny
829-07-2019Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 1565N na odcinku Roskajmy-Liski.Decyzje środowiskoweAktualny
926-07-2019Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 1390N od km 4+211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec msc. Turcz) o długości 4, 536 km.Decyzje środowiskoweAktualny
1012-06-2019Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1565N na odcinku Roskajmy-Liski.Decyzje środowiskoweAktualny
1127-05-2019Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr1390N od km4+211(granica gmin) do km8+747 (koniec msc.Turcz) o długości 4,536km. Decyzje środowiskoweAktualny
1227-05-2019Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w prowadzonym postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k. Bartoszyc w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr1390N od km4+211(granica gmin) do km8+747 (koniec msc.Turcz) o długości 4,536km. Decyzje środowiskoweAktualny
1325-01-2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dot. budowy w obrębie Smolanki w Gminie Sępopol elektrowni fotowoltanicznej.Decyzje środowiskoweAktualny
1421-12-2018Postanowienie Burmistrza Sępopola stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie w obrębie Smolanki elektrowni fotowolatanicznej.Decyzje środowiskoweAktualny
1527-04-2018Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystapienia do organów opiniujących zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1581N w km 4+019 - 5 +328 w miejscowości Lwowiec.Decyzje środowiskoweAktualny
1629-12-2017Zawiadomienie o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do hodowli bydła mięsnego w m. Szczurkowo.Decyzje środowiskoweAktualny
1711-10-2017Obwieszczenie Burmistrza Sępopola informujące o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: „Budowa budynku inwentarskiego do hodowli bydła mięsnego (o obsadzie do 200,3 DJP) w obrębie Szczurkowo, gm. Sępopol, dz. nr 63”.Decyzje środowiskoweAktualny
1812-05-2017Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie informujące o wydaniu decyzji z dnia 9 maja 2017 r.(znak: SKO.60.44.2017) utrzymującej w mocy w całości decyzję Burmistrza Sępopola z dnia 19 stycznia 2017 r. określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie parterowego budynku inwentarskiego o obsadzie 5 tys. sztuk indyków - 120 DJP wraz z infrastrukturą na działce nr 421, obręb 27 Różyna Gmina Sępopol.Decyzje środowiskoweAktualny
1924-01-2017Zawiadomienie o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania na budowę budynku inwentarskiego do hodowli indyków w m. RóżynaDecyzje środowiskoweAktualny
Wyświetlone 1-19 z 19 rekordów.