Strategie, programy, plany, raporty

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu
logo bip gov
Strategie, programy, plany, raporty

Strategie, programy, plany, raporty

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
101-12-2022Gminny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Sępopol na rok 2023 Strategie, programy, plany, raportyAktualny
222-09-2022Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sępopol w 2022 roku. Strategie, programy, plany, raportyAktualny
330-05-2022Sprawozdanie i raport z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Sępopol na lata 2016 - 2020 za rok 2021Strategie, programy, plany, raportyAktualny
421-04-2022Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sępopol w 2022 roku.Strategie, programy, plany, raportyAktualny
521-04-2022Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sępopol na lata 2022-2025Strategie, programy, plany, raportyAktualny
627-01-2022Program Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie Sępopol na lata 2022 – 2024. Strategie, programy, plany, raportyAktualny
703-12-2021Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sępopol na lata 2021 - 2025 z perspektywą na lata 2026 - 2030Strategie, programy, plany, raportyAktualny
803-12-2021Gminny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Sępopol na rok 2022. Strategie, programy, plany, raportyAktualny
902-07-2021Program "Teleopieka dla mieszkańców Miasta i Gminy Sępopol" Strategie, programy, plany, raportyAktualny
1031-03-2021Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznegoStrategie, programy, plany, raportyAktualny
1129-05-2020Raport o stanie Gminy Sępopol za 2019 r.Strategie, programy, plany, raportyAktualny
1204-06-2019Raport o stanie Gminy Sępopol za 2018 r.Strategie, programy, plany, raportyAktualny
1306-05-2019Plan rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Sępopol.Strategie, programy, plany, raportyAktualny
1415-02-2019Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sępopol na lata 2019 – 2025. Strategie, programy, plany, raportyAktualny
1515-02-2019Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sępopol na rok 2019. Strategie, programy, plany, raportyAktualny
1615-02-2019Program osłonowy w zakresie dożywiania na terenie Miasta i Gminy Sępopol na lata 2019 – 2023. Strategie, programy, plany, raportyAktualny
1715-02-2019Program osłonowy w zakresie dożywiania na terenie Miasta i Gminy Sępopol na lata 2019 – 2023. Strategie, programy, plany, raportyAktualny
1815-02-2019Gminny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Strategie, programy, plany, raportyAktualny
1912-09-2018Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sępopol na lata 2017 - 2023.Strategie, programy, plany, raportyAktualny
2006-03-2017Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta i Gminy Sępopol na lata 2016-2023Strategie, programy, plany, raportyAktualny
Wyświetlone 1-20 z 26 rekordów.