Obwieszczenia

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu
logo bip gov
Obwieszczenia

Obwieszczenia

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
120-05-2024Obwieszczenie dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na „Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii i zagospodarowaniem terenu na częściach działek o nr ew. 24/3 w obrębie Boryty i 59/2 w obrębie Sępopolski Dwór, gmina Sępopol”.ObwieszczeniaAktualny
214-05-2024Obwieszczenie dot. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa: budowa linii (sieci) kablowych średniego napięcia 30 kV na działkach o nr ew. 13/18, 23, 9/13, 21 i 2/15 obręb Gaj oraz 31 obręb Gierkiny, gmina Sępopol), ObwieszczeniaAktualny
314-05-2024Obwieszczenie dot. podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii (sieci) kablowych średniego napięcia 30 kV na działkach o nr ew. 13/18, 23, 9/13, 21 i 2/15 obręb Gaj oraz 31 obręb Gierkiny, gmina Sępopol prowadzonego na wniosek BEE Sępopol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.ObwieszczeniaAktualny
407-05-2024Obwieszczenie dot. wydania decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na ,, Budowie umocnienia skarpy rzeki Łyny w pasie granicznym w km 73+700 na częściach działek o nr ew. 21/1 i 3055 w obrębie Ostre Bardo, gmina Sępopol.ObwieszczeniaAktualny
507-05-2024Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dot. ,,Budowy budynku garażowego na części działki nr 29/18 w obrębie Stopki, gmina Sępopol”.ObwieszczeniaAktualny
630-04-2024Obwieszczenie dot. zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla ,,Budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej na częściach działek o nr ew. 44, 79/1, 82, 80/2, 83/4 w obrębie Sępopol 1 oraz 192/4, 193/5, 195/3, 195/1, 196/1, 196/4, 196/6, 198/5, 198/3, 199/6 w obrębie Sępopol 2, gmina Sępopol”.ObwieszczeniaAktualny
726-04-2024Obwieszczenie dot. podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie garażu typu blaszak na działce o nr ew. 29/18 w obrębie nr 31-Stopki Gmina Sępopol ObwieszczeniaAktualny
825-04-2024Obwieszczenie dot. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa: inwestycja polegająca na budowie umocnienia skarpy rzeki Łyny w pasie granicznym w km 73+700 na częściach działek o nr ew. 21/1 i 3055 w obrębie Ostre Bardo, gmina Sępopol), ObwieszczeniaAktualny
925-04-2024Obwieszczenie dot. podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie umocnienia skarpy rzeki Łyny w pasie granicznym w km 73+700 na częściach działek o nr ew. 21/1 i 3055 w obrębie Ostre Bardo, gmina Sępopol. ObwieszczeniaAktualny
1016-04-2024Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie linii (sieci) kablowych wysokiego napięcia 110 kV relacji PV Sępopol-RS Różyna wraz z towarzyszącymi liniami optotelekomunikacyjnymi na działkach: - nr ew. 9/13, 36, 37/1, 37/2 obręb Gaj, gmina Sępopol - nr ew. 79, 14/15, 62 obręb Majmławki, gmina Sępopol - nr ew. 114, 91, 111/1, 110/2, 44/3, 37, 18/1, 96, 19 obręb Dzietrzychowo, gmina Sępopol - nr ew. 7/7, 77, 108/1, 83, 82/2, 123/3, 108/2, 75/4, 75/3, 114/2, 67/6, 108/3, 66/7, 64/6, 3030/1, 137, 3031/1, oręb Masuny, gmina Sępopol - nr ew. 3032, 6, 1/13, 281, 282 obręb Romankowo, gmina Sępopol - nr ew. 25, 24/1, 190/32, 47/1, 46/1, 28, 36/3, 36/6, 189 obręb Sępopol 3, gmina Sępopol - nr ew. 237, 244, 167, 113, 186, 188/1 obręb Sępopol 2, gmina Sępopol - nr ew. 44, 83/4, 86/5 obręb Sępopol 1, gmina Sępopol - nr ew. 397/1 obręb Prętławki, gmina Sępopol - nr ew. 363/17, 364/2, 350/3, 217/4, 217/3 obręb Różyna, gmina SępopolObwieszczeniaAktualny
1110-04-2024Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy w sprawie Budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej na częściach działek o nr ew. 44, 79/1, 82, 80/2, 83/4 w obrębie Sępopol 1 oraz 192/4, 193/5, 195/3, 195/1, 196/1, 196/4, 196/6, 198/5, 198/3, 199/6 w obrębie Sępopol 2, Gmina Sępopol ObwieszczeniaAktualny
1210-04-2024Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej na częściach działek o nr ew. 44, 79/1, 82, 80/2, 83/4 w obrębie Sępopol 1 oraz 192/4, 193/5, 195/3, 195/1, 196/1, 196/4, 196/6, 198/5, 198/3, 199/6 w obrębie Sępopol 2, Gmina Sępopol ObwieszczeniaAktualny
1304-04-2024Obwieszczenie dot. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie ,Budowy linii (sieci) kablowych wysokiego napięcia 110 kV relacji PV Sępopol-RS Różyna wraz z towarzyszącymi liniami optotelekomunikacyjnymi na działkach: - nr ew. 9/13, 36, 37/1, 37/2 obręb Gaj, gmina Sępopol - nr ew. 79, 14/15, 62 obręb Majmławki, gmina Sępopol - nr ew. 114, 91, 111/1, 110/2, 44/3, 37, 18/1, 96, 19 obręb Dzietrzychowo, gmina Sępopol - nr ew. 7/7, 77, 108/1, 83, 82/2, 123/3, 108/2, 75/4, 75/3, 114/2, 67/6, 108/3, 66/7, 64/6, 3030/1, 137, 3031/1, obręb Masuny, gmina Sępopol - nr ew. 3032, 6, 1/13, 281, 282 obręb Romankowo, gmina Sępopol - nr ew. 25, 24/1, 190/32, 47/1, 46/1, 28, 36/3, 36/6, 189 obręb Sępopol 3, gmina Sępopol - nr ew. 237, 244, 167, 113, 186, 188/1 obręb Sępopol 2, gmina Sępopol - nr ew. 44, 83/4, 86/5 obręb Sępopol 1, gmina Sępopol - nr ew. 397/1 obręb Prętławki, gmina Sępopol - nr ew. 363/17, 364/2, 350/3, 217/4, 217/3 obręb Różyna, gmina Sępopol”.ObwieszczeniaAktualny
1404-04-2024Obwieszczenie dot. podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie ,Budowy linii (sieci) kablowych wysokiego napięcia 110 kV relacji PV Sępopol-RS Różyna wraz z towarzyszącymi liniami optotelekomunikacyjnymi na działkach: - nr ew. 9/13, 36, 37/1, 37/2 obręb Gaj, gmina Sępopol - nr ew. 79, 14/15, 62 obręb Majmławki, gmina Sępopol - nr ew. 114, 91, 111/1, 110/2, 44/3, 37, 18/1, 96, 19 obręb Dzietrzychowo, gmina Sępopol - nr ew. 7/7, 77, 108/1, 83, 82/2, 123/3, 108/2, 75/4, 75/3, 114/2, 67/6, 108/3, 66/7, 64/6, 3030/1, 137, 3031/1, obręb Masuny, gmina Sępopol - nr ew. 3032, 6, 1/13, 281, 282 obręb Romankowo, gmina Sępopol - nr ew. 25, 24/1, 190/32, 47/1, 46/1, 28, 36/3, 36/6, 189 obręb Sępopol 3, gmina Sępopol - nr ew. 237, 244, 167, 113, 186, 188/1 obręb Sępopol 2, gmina Sępopol - nr ew. 44, 83/4, 86/5 obręb Sępopol 1, gmina Sępopol - nr ew. 397/1 obręb Prętławki, gmina Sępopol - nr ew. 363/17, 364/2, 350/3, 217/4, 217/3 obręb Różyna, gmina Sępopol”.ObwieszczeniaAktualny
1502-04-2024Obwieszczenie dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zadania "Budowa garażu typu blaszak na działce nr 29/18 obręb nr 31 Stopki, Gmina Sępopol"ObwieszczeniaAktualny
1621-03-2024Obwieszczenie dot. zebrania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 405/2 w obrębie Romankowo, gmina Sępopol”.ObwieszczeniaAktualny
1719-03-2024Obwieszczenie dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami przedszkolnymi na działce o nr ew. 4/10 w obrębie Liski, Gmina Sępopol ObwieszczeniaAktualny
1819-03-2024Obwieszczenie dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej ze stacją GPO oraz infrastrukturą techniczną i możliwymi magazynami energii na dz. nr 13/18, 2/15, 9/13 obręb Gaj, gmina Sępopol, powiat Bartoszycki”.ObwieszczeniaAktualny
1919-03-2024Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Sępopol” o mocy do 200 MW wraz z magazynami energii o mocy do 50 MW i infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o numerze ewidencyjnym 34/2, 111/6, 467/1 obręb Stopki oraz 106/5 obręb Sępopolski Dwór ObwieszczeniaAktualny
2018-03-2024Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Sępopol” o mocy do 200 MW wraz z magazynami energii o mocy do 50 MW i infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o numerze ewidencyjnym 34/2, 111/6, 467/1 obręb Stopki oraz na działce o numerze ewidencyjnym 106/5 obręb Sępopolski Dwór.ObwieszczeniaAktualny
Wyświetlone 1-20 z 161 rekordów.

Szanujemy Twoją prywatność

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Zgody na przetwarzanie danych
Zamknięcie tego okna jest równoważne z akceptację wybranych zgód.

Dostosuj wygląd strony

Wybierz tryb motywu
Wybierz kolor motywu
Wybierz rozmiar tekstu
Aby lepiej dopasować rozmiar strony skorzystaj w przeglądarce z opcji powiększania za pomocą kontrolek znajdujących się w ustawieniach lub za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl − / Ctrl +.