Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Obwieszczenia

Ogłoszono przez Iwona Olechowska-Piluk

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej elektroenergetycznej SN 15 kV w zakresie budowy sieci kablowej SN 15 kV , wymiany jednego stanowiska słupowego linii napowietrznej SN 15 kV oraz budowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z budową sieci kablowej nN 0,4 kVna działce nr 38/2 w obrębie Długa gmina Sępopol oraz na działce nr 1 w obrębie nr 2 miasta Sępopol. więcej »