Obwieszczenia

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu
logo bip gov
Obwieszczenia

Obwieszczenia

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
126-01-2023Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,Przebudowie wraz z rozbudową budynku socjalnego centrum sportowego na terenie gminy Sępopol na działkach nr 62/1, 62/2, 63, 64 obręb nr 2 miasta Sępopol.”ObwieszczeniaAktualny
226-01-2023Obwieszczenie dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na „Budowie do czterech farm fotowoltaicznych pn. KINWĄGI III o maksymalnej łącznej mocy do 4,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew. 16 w obrębie Kinwągi, gmina Sępopol”.ObwieszczeniaAktualny
317-01-2023Postanowienie dot. sprostowania omyłki pisarskiej w treści decyzji Burmistrza Sępopola nr 17/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. znak: GI.III.6220.12.2021, w której określono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 86/3 w obrębie Wiatrowiec, gmina Sępopol”ObwieszczeniaAktualny
417-01-2023Postanowienie dot. sprostowania omyłki pisarskiej w treści decyzji Burmistrza Sępopola nr 16/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. znak: GI.III.6220.11.2021, w której określono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 259/1 w obrębie Lwowiec, gmina Sępopol”ObwieszczeniaAktualny
503-01-2023Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Różyna” zlokalizowanej na działce nr 217/4 obręb Różyna w gminie Sępopol o mocy do 91 MW wraz z infrastrukturą techniczną”.ObwieszczeniaAktualny
628-12-2022Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 138/2 położonej w obrębie Różyna”.ObwieszczeniaAktualny
713-12-2022Obwieszczenie dot. umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 46 w obrębie Rusajny, gmina Sępopol”.ObwieszczeniaAktualny
812-12-2022Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 259/1 w obrębie Lwowiec, gmina Sępopol”.ObwieszczeniaAktualny
927-10-2022Obwieszczenie o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Szarak” w sezonie łowieckim 2022/2023ObwieszczeniaAktualny
1025-10-2022Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn. KINWĄGI III, na terenie działki nr ew. 16 obręb Kinwągi, o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą z uwzględnieniem etapowania”.ObwieszczeniaAktualny
1114-10-2022Obwieszczenie dot. planu polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego „DANIEL” w sezonie łowieckim 2022/2023.ObwieszczeniaAktualny
1204-10-2022Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa DP 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Glitajny na odcinku Boryty – Sępopol o długości 3,630 km realizowanego na obszarze Gminy Sępopol na działkach nr Obręb 1- Boryty dz. nr 38, obręb 30- Smolanka dz. nr 132, obręb 2 – Długa dz. nr 247, 261”.ObwieszczeniaAktualny
1303-10-2022Zawiadomienie - Obwieszczenie dot. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn. KINWĄGI III, na terenie działki nr ew. 16 obręb Kinwągi, o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”ObwieszczeniaAktualny
1430-09-2022ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa 1-3 instalacji fotowoltaicznych pn. KINWĄGI IV, na terenie działki nr ew. 103/5 obręb Kinwągi, o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”.ObwieszczeniaAktualny
1527-09-2022Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 1-5 instalacji fotowoltaicznych pn. RÓŻYNA I, na terenie działki nr ew. 209/1 i 448 obręb Różyna, o mocy do 5,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą z uwzględnieniem etapowania”.ObwieszczeniaAktualny
1614-09-2022Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn. KINWĄGI III, na terenie działki nr ew. 16 obręb Kinwągi, o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”.ObwieszczeniaAktualny
1714-09-2022Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Włókienniczej w Sępopolu na działkach nr 9/37, 9/33, 17, 9/25, 9/39 w obrębie nr 1 miasta Sępopol. ObwieszczeniaAktualny
1812-09-2022Obwieszczenie Burmistrza dot. zakończenia postępownaia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przesięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Śmiardowo I o mocy do 5,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 279, 280, 281, 81 obręb nr 33 Śmiardowo, gmina Sępopol.ObwieszczeniaAktualny
1908-09-2022Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "DANIEL"ObwieszczeniaAktualny
2023-08-2022Obwieszczenie dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Langanki wraz z magazynami energii i infrastrukturą towarzyszącą” o mocy do 90MW, na działkach nr 10/3, 14/6 obręb Boryty, nr 12/3 obręb Langanki, nr 82, 83, 84, 85, 86, 87/20, 87/21, 87/19, 187/20, 87/22, 87/23 obręb Smolanka”.ObwieszczeniaAktualny
Wyświetlone 1-20 z 90 rekordów.