Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
120-01-2023LVII/884/2023w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/622/2021 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet radnym Rady Miejskiej oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy, sposobu ich wypłacania, a także zwrotu im kosztów podróży służbowych. Uchwały Rady MiejskiejObowiązujący
220-01-2023LVII/883/2023w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza SępopolaUchwały Rady MiejskiejObowiązujący
320-01-2023LVII/882/2023w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 –2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023. Uchwały Rady MiejskiejObowiązujący
420-01-2023LVII/881/2023w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie BartoszyceUchwały Rady MiejskiejObowiązujący
520-01-2023LVII/880/2023w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sępopol na lata 2023–2033 Uchwały Rady MiejskiejObowiązujący
620-01-2023LVII/879/2023w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 r.Uchwały Rady MiejskiejObowiązujący
718-01-2023649/2023w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań własnych Gminy Sępopol w 2023 r.Zarządzenia BurmistrzaObowiązujący
818-01-2023648/2023w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań własnych Gminy Sępopol w zakresie wspierania działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępopol w 2023 r. Zarządzenia BurmistrzaObowiązujący
917-01-2023647/2023w sprawie ogłoszenia III przetargu i ustalenia formy przetargu oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomościZarządzenia BurmistrzaObowiązujący
1016-01-2023646/2023w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości dochodów w Urzędzie Miejskim w SępopoluZarządzenia BurmistrzaObowiązujący
1113-01-2023645/2023w sprawie upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych związanych z wykonywaniem budżetu miasta i gminy w 2023 r.Zarządzenia BurmistrzaObowiązujący
1213-01-2023644/2023w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2023 Zarządzenia BurmistrzaObowiązujący
1313-01-2023643/2023w sprawie układu wykonawczego budżetu na rok 2023Zarządzenia BurmistrzaObowiązujący
1402-01-2023642/2022w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 r.Zarządzenia BurmistrzaObowiązujący
1530-12-2022641/2022w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 r.Zarządzenia BurmistrzaObowiązujący
1629-12-2022LVI/878/2022w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie BartoszyceUchwały Rady MiejskiejObowiązujący
1729-12-2022LVI/877/2022w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2023Uchwały Rady MiejskiejZmieniony
1829-12-2022LVI/876/2022w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sępopol na lata 2023 – 2033Uchwały Rady MiejskiejZmieniony
1929-12-2022LVI/875/2022w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwały Rady MiejskiejObowiązujący
2029-12-2022LVI/874/2022w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sępopol na lata 2022–2033 Uchwały Rady MiejskiejObowiązujący
Wyświetlone 1-20 z 3,793 rekordów.