Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu

Wykaz