Skarbnik

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu
Kierownictwo i stuktura organizacyjna Urzędu MIejskiego w Sępopolu
Wersja z dnia

Skarbnik

Funkcję Skarbnika sprawuje:  Barbara Szczygielska
tel:  893000236  
e-mail: skarbnik@sepopol.pl

    Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1)    opracowywanie projektu budżetu Gminy i szczegółowego planu dochodów  i wydatków budżetu, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych;
2)    nadzór i koordynacja nad pracami związanymi ze sporządzaniem projektów planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych;
3)    nadzór nad realizacją zadań realizowanych z budżetu Gminy;
4)    nadzorowanie prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
5)    dokonywanie okresowej analizy wykonywania budżetu oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie i przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie;
6)    nadzór nad zachowaniem równowagi budżetowej;
7)    badanie zasadności i celowości realizowanych wydatków budżetowych;
8)    zapewnienie, pod względem formalno – finansowym, prawidłowości zawieranych umów oraz ich realizacji;
9)    zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
10)    opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza dotyczących prowadzenia rachunkowości, a szczególności:
a)    zakładowego planu kont,
b)    zakładowego planu obiegu dokumentów,
c)    zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
d)    zasad funkcjonowania kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem środkami publicznymi;
11)    kontrasygnowanie dokumentów stanowiących podstawę do wydawania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych;
12)    informowanie Rady o odmowie złożenia kontrasygnaty;
13)    kontrola gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych;
14)    sporządzanie sprawozdań okresowych i rocznych z wykonania budżetu Gminy lub innych sprawozdań i informacji;
15)    współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i Urzędem Skarbowym w zakresie działania stanowiska;
16)    współdziałanie z bankami;
17)    przygotowywanie informacji i danych o ciężarach publicznych i udzielonej przez Gminę pomocy publicznej, o środkach trwałych składników mienia komunalnego,    o majątku gminnych jednostek organizacyjnych oraz pożytków z tego majątku,  a także innych istotnych danych wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie budżetu Gminy i przekazywanie ich do zamieszczenia   w Biuletynie Informacji Publicznej;
18)    wykonywanie innych zadań przewidzianych odrębnymi przepisami prawa oraz poleceń i czynności zleconych przez Burmistrza;