Wersja nieobowiązująca z dnia

Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

 

 

Imię i nazwisko

Stanowisko

Kontakt

 

Stanisław Dąbkowski

 

inspektor

 893070139