Wersja nieobowiązująca z dnia

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

 

 

Imię i nazwisko

Stanowisko

Kontakt

 

Beata Pakuła

 

Sekretarz

(89) 761 31 61