Wersja obowiązująca z dnia

Wydział Finansowy

Naczelnik Wydziału Finansowego - Skarbnik Gminy Sępopol Barbara Szczygielska
tel. (89) 761 46 01
 
W skład wydziału wchodzą:
Referat Finansowo - Podatkowy

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

Kontakt

 

Stanowisko ds. wymiaru podatków

 

Katarzyna Markiewicz

893070495

 

Stanowisko ds. księgowości pozostałych dochodów

 

Beata Szymska

897613581

 
Stanowisko ds. księgowości
pozostałych dochodów
 
 
Joanna Wójtowicz
 
897613581
 
 
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
 
 
Kornelia Siedler
 893070452

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 
Ewelina Farelnik - Perchacz
893070495

  Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń społecznych

Anna Malazdra

893070452

         Stanowisko

       ds. obsługi kasy

 

   Krystyna  Wyszkowska

 

893070035

 
 
Referat Obsługi Finansowej Oświaty
Stanowisko

Imię i nazwisko

Kontakt

Główna księgowa ds. oświaty

Beata Suchostawska

897613156

Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń społecznych

Elwira Tkaczuk

897613156