Wersja nieobowiązująca z dnia

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu  ( jednostka budżetowa)


Adres: ul. Leśna 5  11-210 Sępopol


Tel./fax: (89) 76 13 126 lub 76 13 590


Dyrektor  -  Roman Rodzik

 

Statut Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu