Wersja nieobowiązująca z dnia

Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu

Siedziba: Wiatrowiec

Tel: 897613415

p. o. Dyrektor: Zofia Bożena Gawryś