Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Wykaz