Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań własnych Gminy Sępopol w 2017 r. w zakresie wspierania działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępopol.

Ogłoszenie o konkursie