Wersja obowiązująca z dnia

Określenie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym kryteriów i terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sępopol.

Załączniki