Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie I przetargu, ustalenia formy przetargu oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Ogłoszenie