Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o ogłoszeniu konkursu na na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ponikach i Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu.

Konkurs na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w Ponikach

Konkurs na stanowisko dyrektora w  Szkole Podstawowej  w Wiatrowcu